การเดินทาง-ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง

การเดินทาง

รถประจำทาง สาย 19, 40, 56, 57, 149

เวลาทำการ

เวลาทำการ

เปิดทุกวัน 08.00 น. – 18.00 น.