วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง)
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

หลักฐานของนามและสร้อยนามวัดหงส์รัตนาราม

wathong-21

วัดหงส์รัตนารามนี้ เดิมเรียกกันอย่างพื้นชาวบ้านว่า “วัดเจ๊สัวหง” บ้าง “วัดเจ้าสัวหง” บ้าง ต่อมาคำว่า “เจ๊สัวหรือเจ้าสัว” มีผู้นิยมเรียกกันเป็น “เจ้าขรัว” ไป วัดนี้ก็ถูกเรียกเปลี่ยนไปว่า “วัดเจ้าขรัวหง” ดังนี้

พระอุโบสถ

wathong-24

ตัวพระอุโบสถสร้างแบบก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง ๑๙.๕๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หลังคาเป็นมุขลด ๒ ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกาหน้าบันทำเป็น ๒ ชั้น

หลวงพ่อแสน

wathong27

พระพุทธรูปสัมฤทธิ์นวโลหะ เรียกกันว่า “หลวงพ่อแสน” เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หน้าตักประมาณ ๒ ศอกเศษ หรือประมาณ ๒๕ นิ้วครึ่งเป็นโลหะเนื้อสัมฤทธิ์สีทองต่างกันเป็น ๔ ชนิดดังนี้

wathong-18
glod-icon1-010261

เขตวัดวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศตะวันออก จรด คลองหลังศูนย์สาธารณสุข ๓๓
ทิศตะวันตก จรด คลองเล็กตามแนววัด
ทิศเหนือ จรด สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
ทิศใต้ จรด คลองบางกอกใหญ่

รวมเนื้อที่ของวัดประมาณ ๔๖ ไร่เศษ

ที่ธรณีสงฆ์

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร มีที่จัดประโยชน์ให้ประชาชนเช่าที่ดินปลูกที่อยู่อาศัยบริเวณติดกับวัด มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่เศษ

พระพุทธลักษณะ

พระประธานในพระอุโบสถ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

พระพุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะในสมัยอู่ทอง (เป็นปูนปั้นลงรักปิดทอง) ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๖๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ไม่มีพระนามและไม่ทราบประวัติว่าสร้างขึ้นในสมัยใดจึงสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

โครงการบูรณะกุฏิไม้ทรงไทย

ถ้าเราไม่ช่วยกัน ใครจะช่วย!!!

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง
รถประจำทาง สาย 19, 40, 56, 57, 149

เวลาทำการ
เปิดทุกวัน 08.00 น. – 18.00 น.